Kontaktpersoner for utleie av anleggsmaskiner

Anleggsmaskiner fra 25 tonn og oppover
Erling Myhre

Erling Myhre
Selger
erling.myhre@rentalgroup.no
+47 901 01 625

Marius Kittelsen

Marius Kittelsen
Salgsleder RG Machine
marius.kittelsen@rentalgroup.no
+47 401 09 401

Frank Olsen

Frank Olsen
Administrasjonsleder
frank.olsen@rentalgroup.no
+47 975 55 017

Anleggsmaskiner inntil 25 tonn
Kristoffer Dahlen

Kristoffer Dahlen
Selger
Kristoffer.dahlen@rentalgroup.no
+47 414 56 123

Truls Dahlen

Truls Dahlen
Avdelingsleder Innlandet
truls.dahlen@rentalgroup.no
+47 415 81 321

Marius Haugen

Marius Haugen
Avdelingsleder Ringerike
marius.haugen@rentalgroup.no
+47 476 50 918

Kenneth Aune

Kenneth Aune
Avdelingsleder Bærum
kenneth.aune@rentalgroup.no
+47 924 81 994

Håvar Aarseth

Håvar Aarseth
Avdelingsleder Langhus/Romerike
haavar.aarseth@rentalgroup.no
+47 950 50 398

Kai Meedby

Kai Meedby
Avdelingsleder Trondheim
kai.meedby@rentalgroup.no
+47 954 81 220

Espen Mamen

Espen Mamen
Prosjektleder
espen.mamen@rentalgroup.no
+47 973 42 207

Thomas Nikolaisen

Thomas Nikolaisen
Selger
thomas.nikolaisen@rentalgroup.no
+47 982 10 446

Harald Prøis

Harald Prøis
Avdelingsleder Drammen
harald.prois@rentalgroup.no
+47 917 90 972

Roger Andresen

Roger Andresen
Selger
roger.andresen@rentalgroup.no
+47 930 36 437

Einar Meedby

Einar Meedby
Utleie- og Salgskoordinator

+47 41 10 30 50