Kontaktpersoner for utleie av anleggsmaskiner

Anleggsmaskiner og utstyr fra 25 - 110 tonn
Erling Myhre

Erling Myhre
Selger
erling.myhre@rentalgroup.com
+47 901 01 625

Marius Kittelsen

Marius Kittelsen
Salgsleder
marius.kittelsen@rentalgroup.com
+47 401 09 401

Frank Olsen

Frank Olsen
Key Account Manager
frank.olsen@rentalgroup.com
+47 975 55 017

Jan Roger Lindseth

Jan Roger Lindseth
Key Account Manager
jan.lindseth@rentalgroup.com
+47 906 54 225

Anleggsmaskiner og utstyr opptil 25 tonn
Joachim Gill

Joachim Gill
Avdelingsleder Bærum
joachim.gill@rentalgroup.com
+47 980 71 688

Kristoffer Dahlen

Kristoffer Dahlen
Selger
Kristoffer.dahlen@rentalgroup.com
+47 414 56 123

Thomas Nikolaisen

Thomas Nikolaisen
Selger
thomas.nikolaisen@rentalgroup.com
+47 982 10 446

Roger Andresen

Roger Andresen
Avdelingsleder/Selger
roger.andresen@rentalgroup.com
+47 930 36 437

Espen Mamen

Espen Mamen
Prosjektleder
espen.mamen@rentalgroup.com
+47 973 42 207