Kontaktpersoner for utleie av kraner

RG Crane
E-post: crane@rentalgroup.com
Telefon: +47 979 96 500
Jan Ståle Døhl

Jan Ståle Døhl
Salgs- og markedssjef
staale.dohl@rentalgroup.com
+47 468 81 000

Daniel Opheim

Daniel Opheim
Avdelingsleder/salg Vest
daniel.opheim@rentalgroup.com
+47 418 62 732