Kontaktinformasjon for selskap og ledelse

Rental Group AS
Org.nr: 920 298 443
Adresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Postadresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
E-post: post@rentalgroup.no
Telefon: +47 412 08 400
Lars Hæhre

Lars Hæhre
CEO
lars.haehre@rentalgroup.no
+47 958 17 581

Pål Høiback

Pål Høiback
COO
paal.hoiback@rentalgroup.no
+47 975 55 002

Jonas Gunstad

Jonas Gunstad
CFO
jonas.gunstad@rentalgroup.no
+47 924 51 000

Cathrine Sørlie

Cathrine Sørlie
HR-leder
cathrine.sorlie@rentalgroup.no
+47 908 13 522

Christopher Heddan

Christopher Heddan
HR Business Partner
christopher.heddan@rentalgroup.no
+47 482 60 307

Pål Brandvold

Pål Brandvold
Daglig leder RG Machine
paal.brandvold@rentalgroup.no
+47 950 39 388

Kjell Sæter

Kjell Sæter
Daglig leder RG Ekspert
kjell.saeter@rentalgroup.no
+47 920 32 445

Kato Stien

Kato Stien
Daglig leder RG Tunnel
kato.stien@rentalgroup.no
+47 917 27 989

Espen Jensen

Espen Jensen
Daglig leder RG Crane
espen.jensen@rentalgroup.no
+47 992 40 156

Bernt Andre Engøy

Bernt Andre Engøy
Daglig leder RG Mobility
bernt.engoy@rentalgroup.no
979 85 775

Vegard Gjellum

Vegard Gjellum
Daglig leder RG Service
vegard.gjellum@rentalgroup.no
+47 975 50 698

Espen Goud

Espen Goud
Daglig leder RG Trading
espen.goud@rentalgroup.no
+47 413 50 072