Agaia fornyer samarbeidet med RG Mobility

Agaia inngår ny samarbeidsavtale på yrkesbiler med Rental Group Mobility

Norges største landskapsentreprenør Agaia har inngått ny samarbeidsavtale med Rental Group Mobility. Avtalen innebærer leie av yrkesbiler til alle Agaia sine prosjekter. Daglig leder i Rental Group Mobility, Bernt André Engøy, sier at avtalen er en bekreftelse på et godt, gjensidig og langsiktig samarbeid.

– Agaia er en viktig kunde som utfordrer oss positivt med tanke på å kunne levere alle typer biler funksjonstilpasset de behovene som til enhver tid oppstår. Langsiktige avtaler slik vi har med Agaia gir oss som leverandør forutsigbarhet til å investere, og dermed kunne tilby høy fleksibilitet. Videre har begge parter et klart mål om å øke andelen utslippsfrie biler betydelig, sier Engøy.

Avdelingsleder i Agaia, Svein Erik Bjerkrheim, trekker også frem fleksibilitet og felles mål om høyere andel utslippsfrie kjøretøy som viktige momenter for at de valgte å fornye avtalen med Rental Group Mobility.

– For oss er det avgjørende å ha tilgang på type biler som vi til enhver tid har behov for. Vi har opplevd en god og løsningsorientert dialog med Rental Group hele veien, og vi er trygge på at de er en langsiktig og solid leverandør. Og når vi ser hvor fort forholdene forandrer seg med tanke på det grønne skiftet så er deres planer om betydelige investeringer i elektriske biler viktig for oss – vi har som mål å ha en 100 prosent utslippsfri bilpark innen 2025, uttaler Bjerkrheim