Hopp til innhold

Kvalitetspolicy

Våre kvalitetsforpliktelser

Vi i Rental Group er forpliktet til å levere produkter og tjenester av høy kvalitet for å oppfylle og overstige forventningene til våre kunder. Vi erkjenner at kvalitet er en integrert del av vår forretningsstrategi, og vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre våre prosesser og tjenester for å oppnå enestående kvalitetsresultater.

 1. Kundetilfredshet:
 • Vi prioriterer kundetilfredshet som den høyeste indikatoren på vår suksess.
 • Vi lytter aktivt til kundenes tilbakemeldinger og tar nødvendige tiltak for å forbedre våre produkter og tjenester.

 

 1. Kvalitetsledelse:
  • Vi implementerer et robust kvalitetsledelsessystem som overholder internasjonale standarder og beste praksis.
  • Ledelsen er forpliktet til å tilrettelegge for et miljø der kvalitet blir prioritert i alle aspekter av virksomheten.

 

 1. Kontinuerlig forbedring:
  • Vi søker kontinuerlig forbedring av våre produkter, tjenester og forretningsprosesser gjennom målinger, evalueringer og implementering av beste praksis.
  • Alle ansatte er oppfordret til å bidra med ideer til forbedring og delta aktivt i kvalitetsinitiativer.

 

 1. Standarder og sertifisering:
  • Vi forplikter oss til å overholde relevante bransjestandarder og søke sertifiseringer som bekrefter vår forpliktelse til kvalitet.
  • Vi sikrer at våre ansatte er kompetente og oppdaterte med hensyn til kvalitetskrav og prosedyrer.

 

 1. Feilforebygging:
  • Vi fokuserer på å identifisere og forebygge feil ved å implementere grundige kvalitetskontroller gjennom hele verdikjeden.
  • Feil som oppdages, blir grundig analysert, og forebyggende tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse.

 

 1. Partnerskap med leverandører:
  • Vi arbeider tett med våre leverandører for å sikre at de deler våre kvalitetsstandarder og bidrar til vår evne til å levere kvalitetsprodukter og -tjenester.

 

 1. Kvalitetsbevissthet i organisasjonen:
  • Vi bygger en kultur av kvalitetsbevissthet blant alle ansatte, der alle forstår betydningen av deres rolle i å opprettholde og forbedre kvaliteten.

 

Denne kvalitetspolicyen er en integrert del av vår virksomhet, og alle ansatte er forpliktet til å forstå, implementere og støtte den i sitt daglige arbeid. Ledelsen er ansvarlig for å sørge for at policyen blir forstått og etterlevd på alle nivåer i organisasjonen. Vi er dedikert til å levere kvalitet i alt vi gjør og streber kontinuerlig etter å være bransjeledende i kvalitet.