Hopp til innhold

Fakturainformasjon

Til selskapene i Rental Group

Vi oppfordrer til at faktura og kreditnota sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

Rental Group består av mange selskaper. Oversikten nedenfor inneholder informasjon om selskapsnavn, org.nr, adresser og krav til merking av faktura.

 

Faktura i EHF-format – generelle krav:

  • Fakturamottaker – organisasjonsnummer: Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.
  • Deres referanse = Prosjekt-/Maskin-/Bestillings-/ordrenummer = «Accounting Cost».
  • Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.

 

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller (vår kontaktperson) og avdeling. Innenfor EHF standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjekt-/maskin-/bestillings-/ordrenummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).

Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.

 

Fakturavedlegg:

MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG

Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice».

Utenlandske leverandører: I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

 

Faktura sendt pr mail

Vi mottar fakturaer i pdf format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i oversikten nedenfor.

  • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket ihht kravene til merking av faktura.
  • Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
  • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument.
  • Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
  • Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.

 

Faktura sendt pr post

Faktura kan sendes pr post til selskapenes adresse ihht oversikten nedenfor.

Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket ihht kravene til merking av faktura.

 

Vi vil ikke kunne behandle faktura som er stilet til feil selskap og/eller mangler korrekt merking. Faktura vil bli avvist/returnert.

 

Fakturaadresser

Rental Group AS

Orgnr.: 920 298 443
Faktura-epost: invoice.rg@rentalgroup.com
Fakturaadresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Krav til merking: Avdelingsnummer + vår kontaktperson

 

Rental Group Norway AS

Orgnr.: 934 176 472
Faktura-epost: invoice.norway@rentalgroup.com
Fakturaadresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Krav til merking: Maskin-/ordrenr + avdeling + vår kontaktperson

 

Rental Group Crane AS

Orgnr.: 915 051 847
Faktura-epost: invoice.crane@rentalgroup.com
Fakturaadresse: Johan Follestads vei 22, 3474 Åros
Krav til merking: Maskinnummer + vår kontaktperson

 

Rental Group Trading AS

Orgnr.: 926 022 148
Faktura-epost: invoice.trading@rentalgroup.com
Fakturaadresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Krav til merking: Vår kontaktperson

 

Rental Group Mobility AS

Orgnr.: 992 110 465
Faktura-epost: invoice.mobility@rentalgroup.com
Fakturaadresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Krav til merking: Vår kontaktperson + registreringsnummer