Hopp til innhold

HMS

Rental Group er dedikert til å fremme en sikkerhetskultur som streber etter nullskader. Vår visjon om nullskader er ikke bare en målsetting, men et løfte til våre ansatte, kunder og samfunnet generelt. Vi erkjenner at hvert arbeidsmiljø har potensielle risikoer, men vi tar aktivt grep for å redusere disse risikoene gjennom systematiske tiltak og kontinuerlig forbedring.

Sentral i vår tilnærming er vårt fokus på forebyggende arbeid. Dette begynner med tidlig risikovurdering. Før vi utfører noen oppgave eller prosjekt, gjennomfører vi grundige vurderinger av potensielle farer og implementerer tiltak for å minimere eller eliminere dem helt. Ved å identifisere risikoer på et tidlig stadium, kan vi ta nødvendige forholdsregler for å sikre at arbeidet utføres trygt og effektivt.

Opplæring er også en hjørnestein i vår tilnærming til nullskader. Vi tror at kunnskap er nøkkelen til å forebygge ulykker og skader. Derfor investerer vi ressurser i opplæring og kompetanseutvikling for alle våre ansatte. Gjennom opplæringsprogrammer lærer våre medarbeidere de beste praksisene for sikkerhet og hvordan de skal håndtere ulike situasjoner som kan oppstå i arbeidsmiljøet. Vi tror at godt opplærte ansatte er vår beste forsikring mot skader og ulykker.

I tillegg til opplæring oppfordrer vi også til aktiv deltakelse i vernerunder. Dette gir våre ansatte muligheten til å bli mer bevisste på potensielle farer og identifisere områder der forbedringer kan gjøres. Vernerundene er en integrert del av vår kultur og gir et verdifullt forum for å diskutere sikkerhetsspørsmål og implementere løsninger på en praktisk måte.

Ved å implementere disse tiltakene og vedvarende fokusere på forebyggende arbeid, er Rental Group fast bestemt på å opprettholde nullvisjonen for skader. Vi tror at ingen ulykker er akseptable, og vi vil fortsette å jobbe hardt for å sikre at våre ansatte kan komme hjem trygt til sine familier hver dag. Vår forpliktelse til sikkerhet er ikke bare et ansvar, det er en del av vår identitet og vårt løfte til alle som er involvert i vårt arbeid.