Bli lærling i Rental Group

Rental Group satser stort på lærlinger! Vi kan nå tilby lærlingeplass til deg som vil ta fagbrevet innenfor disse fagene:

  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Sveiser
  • Platearbeider
  • Lakkerer
  • Bilmekaniker tunge kjøretøy
  • Yrkessjåfør lastebil

Vi er opptatt av å gi deg den best mulig opplæring slik at du skal føle mestring og trygghet i jobben din. Som lærling hos blir du inkludert i et hyggelig miljø med hjelpsomme og dyktige kollegaer. Med mange forskjellig maskiner og mye utstyr vil det være stor variasjon i hverdagen. Hos oss vil du få lærekontrakt via Traktorbransjens Opplæringskontor eller OKAB (avhengig av lokasjon/studieretning) som vil gi oppfølging, kursing og veiledning.

Som lærling hos oss i Rental Group vil du også få mulighet til å knytte kontakt med alle de andre lærlingene i gruppen gjennom blant annet felles samlinger.

Vi tilbyr lærlingplasser på flere lokasjoner, herunder:

  • Viken:  Vikersund, Langhus, Bærum, Solbergelva, Hønefoss
  • Innlandet: Hamar
  • Trøndelag: Trondheim

Vi tilbyr rotasjonen 13 dager på prosjekt og 15 dager fri, eller normal 5-dagers uke.

Vi tar også i mot elever på utplassering fra videregående skole.

For spørsmål eller mer informasjon, ta kontakt med:
Cathrine Sørlie
HR Leder Rental Group AS
E-post: cathrine.sorlie@rentalgroup.com
Telefon 908 13 522