Hopp til innhold
Publisert 4. april 2024 | Sist oppdatert 23. april 2024

Bør jeg velge tårnkran eller selvreisende kran?

Tårnkraner og selvreisende kraner er begge viktige verktøy på byggeplassen, men de har forskjellige egenskaper og bruksområder som gjør dem mer egnet til visse typer oppgaver. Her er en oversikt over de viktigste forskjellene, når det kan være fornuftig å velge den ene fremfor den andre, og hva slags krav som stilles til sikkerhet og tilpasninger på plassen der krana skal monteres.

Hva skiller en tårnkran fra en selvreisende kran?

Tårnkraner

Tårnkraner er store, ofte høye kraner som brukes til å løfte tunge materialer til høye høyder. De består av et vertikalt tårn (mast) og en horisontal bom.

De krever vanligvis en betydelig monteringsinnsats og kan trenge hjelp av andre kraner for å bli satt opp. De har en høyere løftekapasitet og kan nå større høyder og avstander enn selvreisende kraner.

Tårnkraner er ideelle for store, langvarige byggeprosjekter der det er behov for å løfte tunge laster til store høyder, som bygging av høyhus eller store industrielle prosjekter.

Selvreisende kraner

Selvreisende kraner er mindre og mer mobile kraner som kan monteres og demonteres relativt raskt og ofte automatisk eller med minimal assistanse.

De er designet for å være selvstendige og kan flytte seg på byggeplassen uten ekstern hjelp.

Selvreisende kraner har lavere løftekapasitet og rekkevidde enn tårnkraner og er best egnet for mindre byggeprosjekter, som lavere bygninger eller prosjekter der plassen er begrenset.

De er mer fleksible og kostnadseffektive for kortvarige prosjekter eller prosjekter med begrenset plass.

Når velge den ene fremfor den andre?

Tårnkraner bør velges for store, høye byggeprosjekter der det er behov for å løfte tunge laster til store høyder over lengre perioder.

Selvreisende kraner er mer egnet for mindre, kortvarige byggeprosjekter hvor mobilitet, fleksibilitet og rask montering/demontering er nødvendig.

Krav til sikkerhet og tilpasninger på monteringsplassen

Sikkerhetskrav

Begge typer kraner krever streng overholdelse av sikkerhetsstandarder, inkludert regelmessige inspeksjoner og vedlikehold. Operatørene må ha spesifikk opplæring og sertifisering for å håndtere den spesifikke typen kran, samt ikke minst må det etableres sikkerhetssoner rundt kranene for å beskytte arbeidere og tredjeparter.

Tilpasninger på plassen

For tårnkraner kreves ofte omfattende forberedelser av fundamentet for å støtte kranens vekt og operasjonsbelastning. Dette kan inkludere geotekniske undersøkelser og spesialkonstruerte betongfundamenter. Selvreisende kraner har gjerne mindre omfattende krav, men det er fortsatt nødvendig med en stabil og jevn overflate for sikker operasjon.

Tilgang til strøm, mulighet for logistikk rundt kranen, og hensyn til omkringliggende strukturer og overhead hindringer (som kraftlinjer) må også tas i betraktning for begge kranetyper.

Å velge mellom en tårnkran og en selvreisende kran avhenger av prosjektets størrelse, varighet, budsjett, og de spesifikke behovene for løftekapasitet og rekkevidde. Sikkerhet, grundig planlegging, og tilpasning til byggeplassens forhold er avgjørende for begge typer kraner. Og vi hjelper deg gjerne å finne riktig løsning for ditt behov.

Jeg ønsker å bli kontaktet angående kraner

Ønsker du å bli kontaktet av en av våre spesialister på kraner? Registrer deg via kontaktskjemaet nedenfor.

"*" obligatorisk felt