Lars Hæhre forventer omfattende endringer i anleggsbransjen

Lars Hæhre, administrerende direktør Rental Group AS, sier endringene man allerede har opplevd i anleggsbransjen er omfattende, og at mer er på gang. – I dette bildet vil utleie av maskiner og utstyr spille en stadig viktigere rolle, mener han.

Rental Group ble etablert i 25. november i 2020, og er allerede blitt en betydelig aktør i den norske anleggsbransjen. Selskapet ble dannet gjennom sammenslåingen av fem utleieaktører til ett konsern, og omsetter i dag for rundt 1,1 milliarder kroner, har 2.000 anleggsmaskiner i utstyrsparken og er cirka 180 ansatte. De er dermed et av de aller største utleieselskapene i landet, og har det meste av sin virksomhet rettet inn mot anleggsektoren.

Stor satsing
Hæhre forteller at de gjennom flere år har sett på utviklingen i anleggsbransjen og behovet for et selskap av denne typen, og at tiden nå var inne for å satse skikkelig.

– Vi har fått en meget god start og har landet flere spennende avtaler med både store og små aktører i anleggsbransjen, sier Hæhre til Byggeindustrien. Målet er en dobling av dagens omsetning i løpet av fem år, og med tiden vil de satse i hele det nordiske markedet.

– Det ligger store muligheter og venter ute i anleggsmarkedet, som er økende, ikke minst i Norge. I fjor så vi at flere av de store prosjektene uteble, men at det ble inngått flere mindre og mellomstore utbyggingsprosjekter rundt om i landet. Nå ser vi også at flere store kontrakter er signert og på vei ut i markedet, og det er spennende tider i bransjen, mener Hæhre.

Omfattende investeringer
Selskapet har allerede flere tusen maskiner i utstyrsparken, og i fjor gjennomførte de et gigantkjøp i nytt utsyr.

– Vi gjennomførte en investering på 1,2 milliarder kroner i fossilfrie anleggsmaskiner. Handelen er et ledd i vår vekststrategi, og er et viktig grep for å kunne tilby kapasitet og fleksible løsninger til det nordiske anleggsmarkedet, sier han.

Investeringen omfatter 389 maskiner inkludert opsjoner, hvorav majoriteten er tyngre masseforflytningsutstyr. Den rekordstore ordren var fordelt mellom PON Equipment (298 maskiner), Volvo Maskin (58 maskiner) og Rosendal Maskin (33 maskiner). Hovedtyngden av leveringer vil skje i 2022.

– Vi så utviklingen i markedet med stigende priser og utfordrende leveringstider allerede tidlig i 2021, og vi er nå meget glade for avtalen som kom på plass. Nå ser vi en ytterligere prisøkning og lengre leveringstider, legger Hæhre til.

Nye kontraktsformer
Hæhre påpeker at anleggsbransjen har vært og er i stor endring.

– Vi ser hele tiden nye globale trender med mer bruk av digitale hjelpemidler, fokus på miljø og en ny generasjon som tenker annerledes enn før. Dette gir både utfordringer og muligheter, og hele den gamle måten å tenke kunde og leverandør på er i forandring. Vi må tenke større og samarbeide mer for å møte denne utviklingen. Og endringene skjer raskere og raskere, sier Hæhre, som påpeker at nettopp dette var en av årsakene til at de etablerte Rental Group.

Lars Hæhre skal på Utleiekonferansen 31. mars fortelle om hva som skjer i anleggsbransjen, og han mener endringene er betydelige og at utleiefirmaene nå har store muligheter om de satser riktig.

– Nye kontraktsformer og mer komplekse prosjekter har gjort mye med hvordan vi jobber innen anleggsektoren. For å imøtekomme behovene fremover må vi jobbe i fellesskap for å bidra til nytenkning og utvikling, sier Hæhre. Han peker på at det er veldig mange entreprenører som kjøper og eier sine anleggsmaskiner, men at dette har endret seg mye på kort tid, ved at flere nå ønsker å leie i stedet for å eie for å kunne ha en fleksibilitet til å tilpasse driften etter hvilke oppdrag som kommer og når de kommer.

Frigjøre kapital
– Man må ha tilgang til utstyret når man ønsker det, legger han til. Hæhre sier dette også handler om binding av kapital og hvordan man best kan utnytte maskinparken mest mulig effektivt.

– Nå kan de velge å gi tilbud på alle de prosjektene de ønsker i forhold til risiko, og ikke begrense dette etter hvilke maskiner de har tilgjengelig. Det vil kunne gi bedre konkurranse i hele markedet. Man må huske på at er mye jobb å anskaffe og prise maskiner i prosjekter. Under 10 prosent i et prosjekt er maskinleie-kostnader, men ofte bruker man 80 prosent av tiden på maskinkost. Dette må vi bidra til å endre, da det er tilgjengelighet på maskiner, fleksibilitet og utnyttelse som er helt avgjørende. Det er også slik at med nye kontraktsformer så er det ikke alltid man vet når man kommer i gang med selve arbeidet. Det kan gi utfordringer med tanke på prioritering og innkjøp av maskiner. Ved å benytte seg av innleie står man mye friere. Det er heller ikke alltid de store maskinene er lett å få tak i. Dessuten er det å ha en maskin stående uvirksom dyrt. Gjennom å utvikle utleiekonsepter kan man tilpasse maskinparken etter bruken, utdyper Hæhre.

Han mener at drift og vedlikehold av maskiner og utstyr i denne størrelsen er et eget fag som krever kapasitet og høy kompetanse.

– Og når vi ser den raske utviklingen innenfor teknologi og hvilke krav som vil stilles til bærekraftige løsninger i bransjen fremover, så vil både evnen til å følge utviklingen og finansiell løfteevne være avgjørende for å være konkurransedyktige også mot flere av de internasjonale anleggsaktørene, legger Hæhre til.