Avtaleinngåelse gruppebilde

Norgeshistoriens største ordre på anleggsmaskiner

Rental Group investerer 1,2 milliarder kroner i fossilfrie anleggsmaskiner for å imøtekomme
morgendagens krav og økende etterspørsel i anleggsmarkedet. Den rekordstore handelen er et
ledd i selskapets vekststrategi, og ifølge CEO Lars Hæhre er investeringen et viktig grep for å
kunne tilby kapasitet og fleksible løsninger til det nordiske anleggsmarkedet.
Investeringen omfatter 389 maskiner inkludert opsjoner, hvorav majoriteten er tyngre
masseforflytningsutstyr. Den rekordstore ordren er fordelt mellom PON Equipment (298
maskiner), Volvo Maskin (58 maskiner) og Rosendal Maskin (33 maskiner). Hovedtyngden
av leveringer vil skje i 2022.

Storkundeansvarlig Pål Brandvold kommenterer at Rental Group gjennom denne
investeringen kan tilby sine kunder mulighet til å operere med en 100 prosent fossilfri
maskinpark, da samtlige maskiner kan kjøres med ikke-fossilt drivstoff. Gjennom et godt og
konstruktivt samspill med maskinleverandørene kan Rental Group tilby de beste og mest
innovative løsningene innen sikkerhet og effektivitet ved bruk av den nyeste teknologien i
markedet. Investeringen vi nå foretar er åpenbart et stort løft som vil styrke vår
konkurransekraft og posisjon ytterligere, sier Brandvold.
CFO i Rental Group, Jonas Gunstad, har vært tett på prosessen med både maskinleverandører
og ikke minst finansinstitusjonene, som viser sterk støtte til selskapets strategi og bidrar til at
investeringen kan realiseres. Han mener at timingen for investeringen er god.

– Vi opplever klare indikasjoner på prisoppgang og økende leveringstider fra
maskinleverandørene, og gjennom disse avtalene har vi sikret leveranser i et marked
med økende etterspørsel. Det har vært et krevende arbeid å lande avtalene, men vi er
veldig fornøyde med resultatet, presiserer Gunstad.
Investeringen som er den største innenfor anleggsmaskiner i Norge noen gang fordrer også
økt kapasitet i bemanning og serviceapparat.

– Rental Group Service utgjør en kritisk del av vårt tilbud til kundene, og i lys av
økende aktivitet er det også planer om å ekspandere kapasiteten i serviceapparatet
gjennom en rekke nyansettelser, samt betydelige investeringer i modernisering og økt
kapasitet ved våre verkstedanlegg, sier Lars Hæhre.
Administrerende direktør Erik Sollerud i PON Equipment representerer den største leveransen
og kommenterer avtalen slik.

– Vi er stolte over å være valgt som partner av Rental Group, dette er den største
handelen i vår 119 år lange historie. Og jeg vil spesielt trekke frem fokuset på integrert
teknologi og løsninger som gjør at maskinene kan brukes sikkert og effektivt.
Teknologien i maskinene gir markedsledende produktivitet, som sammen med et
redusert dieselforbruk på opptil 25 prosent gir minst mulig miljøpåvirkning pr
produsert tonn. Dette sikrer at vi er med å tilrettelegge for at anleggsbransjen tar sitt
ansvar for at vi kollektivt når målene for redusert CO2 utslipp i 2030.