Bærekraft

Rental Group skal gjennom sikker drift, medarbeiderskap og innovasjon fokusere på bruk av moderne teknologi og utvikling av effektive arbeidsprosesser. Vi arbeider kontinuerlig for å imøtekomme miljøkrav som reduserer klimagassutslipp. Gjennom investering i maskiner og utstyr som ivaretar kravene fra våre kunder og offentlige myndigheter, skal Rental Group være i front for å bidra til at anleggsbransjen blir en del av det grønne skiftet. Med økt fokus på god ressursutnyttelse og overgang til sirkulærøkonomi er riktig og moderne utstyr avgjørende for at bransjen når sine mål.

Vi har et stort utvalg av elektriske anleggsmaskiner, elektrisk anleggsutstyr og elektriske yrkesbiler til leie.

"DEN MEST MILJØVENNLIGE MASKINEN ER DEN SOM IKKE BLIR PRODUSERT"