Bærekraft

One Step Ahead 

Rental Group er en komplett utleieaktør og vi jobber for å tilby en moderne maskinpark med fokus på miljø, teknologi og effektivitet. Vi arbeider kontinuerlig for å imøtekomme miljøkrav som reduserer klimagassutslipp. Rental Group sin visjon er å være “One Step Ahead”. Gjennom investering i maskiner og utstyr som ivaretar kravene fra våre kunder og offentlige myndigheter, skal Rental Group være i front for å bidra til at anleggsbransjen blir en del av det grønne skiftet. Med økt fokus på god ressursutnyttelse og overgang til sirkulærøkonomi er riktig og moderne utstyr avgjørende for at bransjen når sine mål. 

 

Fra eie til leie  

Våre løsninger gjør det enklere for våre kunder å gå fra eie til leie. Å leie maskiner skaper fleksibilitet, forutsigbarhet og økt utnyttelsesgrad. I tillegg er dette mindre kapitalkrevende, og er med på å fremme delingsøkonomien. At alle skal trygt hjem hver dag er Rental Group sin aller viktigste prioritert. Våre maskiner har høy sikkerhetsstandard, noe som skaper et sikrere arbeidsmiljø for anvender av maskinen. 

 

Vår maskinpark 

Rental Group er opptatt av å kjøpe inn maskiner og utstyr med fokus på godt livsløp og kvalitet for å sikre lengst mulig holdbarhet på maskinen. Vi har egne mekanikere med spisskompetanse på vårt utstyr som sikrer reparasjon og vedlikehold av utstyret vårt. Når maskinen er klar for utskiftning, selges den videre gjennom vårt eget trading-selskap. Slik sikrer vi god ressursutnyttelse og samtidig bidrar til overgangen til sirkulærøkonomi.

 

Markedets største tilbyder av elektriske anleggsmaskiner  

Rental Group har investert i tunge, elektriske anleggsmaskiner og har per Q1 2023 ytterligere 30 nye elektriske maskiner fra 20 til 100 tonn i bestilling. Dette gjør oss til den største tilbyderen av elektriske anleggsmaskiner på det nordiske markedet, og vil hjelpe våre kunder til å møte fremtidens krav innen nullutslipp. 

 

Fokus på innovasjon og digitalisering  

Rental Group arbeider med å utvikle et unikt digitaliseringsverktøy. Dette vil gi anleggsentreprenørene dyp innsikt i utnyttelse og miljøavtrykk på maskinene gjennom API eller direkte i vår kundeportal. Ved å tilby detaljert maskindata vil vi hjelpe kunden til å redusere energiforbruket, og øke maskinutnyttelsen samt effektiviteten. Med fokus på innovasjon og spesialiserte medarbeidere jobber vi for å være den beste rådgiveren for våre kunder.  

 

Slik jobber vi i Rental Group 

For oss i Rental Group handler bærekraft om hvordan vi jobber for å begrense vårt fotavtrykk på miljøet og sikre en grønnere fremtid.  

Slik vi etterlever vi dette i hverdagen:  

  • Vi benytter oss av miljøvennlige kjemikalier i den grad det er mulig, og avhender brukte kjemikalier slik det er beskrevet.  
  • Vi jobber for mangfold og inkludering i anleggsbransjen. Vi skal som arbeidsgiver sikre alle ansatte, uansett kjønn, rase eller legning, fullstendig og reell deltakelse og like muligheter i alle stillinger i organisasjonen. 
  • Vi tilbyr ansatte el-bil som firmabil og legger til rette for el-bil ladning ved våre avdelinger. På vårt hovedkontor har vi også vår egen bil-pool med elektriske biler til utlån for ansatte.  
  • Vi etterstreber i våre innkjøp å velge produkter med god kvalitet og lang holdbarhet.

Rental Group sitt overordnede mål er at alle skal komme trygt hjem – hver dag! Les mer om HMS i Rental Group.

 

Se vårt utvalg elektriske maskiner til utleie

Vi har et stort utvalg av elektriske anleggsmaskiner, elektrisk anleggsutstyr og elektriske yrkesbiler til leie.

"DEN MEST MILJØVENNLIGE MASKINEN ER DEN SOM IKKE BLIR PRODUSERT"