HMS i Rental Group

Rental Group arbeider kontinuerlig og målrettet med helse, miljø og sikkerhet. Vårt mål er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell og ytre miljø. Gjennom å fremme aktiv deltakelse og god internkommunikasjon skal sikkerhet alltid ha høyeste prioritet i arbeidshverdagen, både for våre ansatte og våre kunder. Vi har tydelige HMS-rutiner for alle arbeidsoperasjoner som kan medføre risiko. Godt arbeidsmiljø og trivsel i alle deler av organisasjonen er viktig for å øke rutinelojalitet og aktiv deltakelse i sikkerhetsarbeidet.

 

Alle trygt hjem – hver dag!

Rental Group sitt overordnede mål er at alle skal komme trygt hjem – hver dag! Vi har særlig fokus på sikkerhet for våre ansatte, og har utarbeidet vårt eget Sikkerhetskulturprogram.

  • I Rental Group skal vi bry oss om hverandre, og ta vare på hverandre.
  • Vårt sikkerhetskulturprogram går over flere år med ett mål: Vi skal alle Trygt hjem – hver dag.
  • Derfor skal vi stoppe, tenke og snakke med hverandre når vi står ovenfor en vanskelig eller farlig situasjon.

I Rental Group jobber for å begrense vårt fotavtrykk på miljøet og sikre en grønnere fremtid. Les mer om Bærekraft i Rental Group.