HMS i Rental Group

Rental Group arbeider kontinuerlig og målrettet med helse, miljø og sikkerhet. Vårt mål er at alt arbeid skal foregå uten skade på mennesker, materiell og ytre miljø. Gjennom å fremme aktiv deltakelse og god internkommunikasjon skal sikkerhet alltid ha høyeste prioritet i arbeidshverdagen, både for våre ansatte og våre kunder. Vi har tydelige HMS-rutiner for alle arbeidsoperasjoner som kan medføre risiko. Godt arbeidsmiljø og trivsel i alle deler av organisasjonen er viktig for å øke rutinelojalitet og aktiv deltakelse i sikkerhetsarbeidet.

Rental Group sitt overordnede mål er at alle skal komme trygt hjem – hver dag!