Om Rental Group

Rental Group er Nordens mest komplette aktør innen utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Konsernet består av spesialistselskaper med høy kompetanse og stort volum av tunge anleggsmaskiner, tårnkraner og spesialutstyr til tunnelarbeid. Rental Group ivaretar alle behov, fra små- og mellomstore til de største og mest komplekse anleggsprosjektene i markedet. Med over 100 egne mekanikere, i tillegg til faste og mobile verksteder, sørger vi for kontinuerlig vedlikehold av utstyr- og maskinpark.

Rental Group har en samlet omsetning i Norge på over 1 milliard kroner. Konsernet har sterk finansiell løfteevne, og vekstambisjoner i hele Norden. Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at markedet etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i prosjektene. Rental Group har kapasitet og løsninger som gjør at kundene kan velge prosjekter ut ifra risikoprofil og lønnsomhet, og videre unngå høy kapitalbinding i egen maskinpark.

Kontakt

Rental Group AS
Org.nr: 920 298 443
Adresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 3371 Vikersund
E-post: post@rentalgroup.no
Telefon: +47 412 08 400
Lars Hæhre

Lars Hæhre
CEO
lars.haehre@rentalgroup.no
+47 958 17 581

Pål Høiback

Pål Høiback
COO
paal.hoiback@rentalgroup.no
+47 975 55 002

Jonas Gunstad

Jonas Gunstad
CFO
jonas.gunstad@rentalgroup.no
+47 924 51 000

Trond Skikstein

Trond Skikstein
Økonomisjef
trond.skikstein@rentalgroup.no
+47 982 07 109

Linn Woldstad Narverud

Linn Woldstad Narverud
Leder for sikkerhet og bærekraft
linn.narverud@rentalgroup.no
+47 970 11 087

Cathrine Nordahl

Cathrine Nordahl
HR-leder
cathrine.nordahl@rentalgroup.no
+47 908 13 522

Pål Brandvold

Pål Brandvold
Daglig leder RG Machine
paal.brandvold@rentalgroup.no
+47 950 39 388

Kjell Sæter

Kjell Sæter
Daglig leder RG Ekspert
kjell.saeter@rentalgroup.no
+47 920 32 445

Kato Stien

Kato Stien
Daglig leder RG Tunnel
kato.stien@rentalgroup.no
+47 917 27 989

Espen Jensen

Espen Jensen
Daglig leder RG Crane
espen.jensen@rentalgroup.no
+47 992 40 156

Bernt Andre Engøy

Bernt Andre Engøy
Daglig leder RG Mobility
bernt.engoy@rentalgroup.no
979 85 775

Vegard Gjellum

Vegard Gjellum
Daglig leder RG Service
vegard.gjellum@rentalgroup.no
+47 975 50 698

Espen Goud

Espen Goud
Daglig leder RG Trading
espen.goud@rentalgroup.no
+47 413 50 072