Om Rental Group

Rental Group er Nordens mest komplette aktør innen utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Konsernet består av spesialistselskaper med høy kompetanse og stort volum av tunge anleggsmaskiner, tårnkraner og spesialutstyr til tunnelarbeid. Rental Group ivaretar alle behov, fra små- og mellomstore til de største og mest komplekse anleggsprosjektene i markedet. Med over 100 egne mekanikere, i tillegg til faste og mobile verksteder, sørger vi for kontinuerlig vedlikehold av utstyr- og maskinpark.

Rental Group har en samlet omsetning i Norge på over 1 milliard kroner. Konsernet har sterk finansiell løfteevne, og vekstambisjoner i hele Norden. Nye kontraktsformer og økende kompleksitet i store anleggsprosjekter gjør at markedet etterspør fleksible løsninger for å optimalisere maskinkapasiteten i prosjektene. Rental Group har kapasitet og løsninger som gjør at kundene kan velge prosjekter ut ifra risikoprofil og lønnsomhet, og videre unngå høy kapitalbinding i egen maskinpark.

Etablert i Sverige

Mars 2023 lanserte vi vårt utleiekonsept i Sverige. Du kan lese pressemeldingen her, samt besøke vår svenske nettside, rentalgroup.se.

Kontakt

Rental Group AS
Org.nr: 920 298 443
Adresse: Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
Postadresse: Postboks 73, 3371 Vikersund
E-post: post@rentalgroup.com
Telefon: +47 412 08 400
Erik Sollerud

Erik Sollerud
CEO
erik.sollerud@rentalgroup.com
+47 917 44 696

Pål Høiback

Pål Høiback
COO
paal.hoiback@rentalgroup.com
+47 975 55 002

Manjot Singh

Manjot Singh
CFO
manjot.singh@rentalgroup.com
+47 413 22 904

Helle-Vibeke Schütte

Helle-Vibeke Schütte
CDO
helle-vibeke.schutte@rentalgroup.com
+47 919 28 120

Alexander Rebo

Alexander Rebo
Konsernregnskapssjef
alexander.rebo@rentalgroup.com
+47 980 10 204

Cathrine Sørlie

Cathrine Sørlie
HR-leder
cathrine.sorlie@rentalgroup.com
+47 908 13 522

Christopher Heddan

Christopher Heddan
HR Business Partner
christopher.heddan@rentalgroup.com
+47 482 60 307

Hanne Kristine Helgesen

Hanne Kristine Helgesen
HMSK-leder
hanne.helgesen@rentalgroup.com
+47 415 50 668

Silas Brown

Silas Brown
Salg- og markedsdirektør
silas.brown@rentalgroup.com
+46 73 433 91 13

Julie Liland

Julie Liland
Markedskoordinator
julie.liland@rentalgroup.com
+47 417 63 252

Pål Brandvold

Pål Brandvold
Daglig leder Rental Group Machine
paal.brandvold@rentalgroup.com
+47 950 39 388

Lars-Petter Ulvesli

Lars-Petter Ulvesli
Daglig leder Rental Group Ekspert
lars-petter.ulvesli@rentalgroup.com
+47 976 37 553

Bjørn Friedl

Bjørn Friedl
Daglig leder Rental Group Crane
bjoern.friedl@rentalgroup.com
+47 464 09 553

Bernt Andre Engøy

Bernt Andre Engøy
Daglig leder Rental Group Mobility
bernt.engoy@rentalgroup.com
+47 979 85 775

Vegard Gjellum

Vegard Gjellum
Daglig leder Rental Group Service
vegard.gjellum@rentalgroup.com
+47 975 50 698

Espen Goud

Espen Goud
Daglig leder Rental Group Trading
espen.goud@rentalgroup.com
+47 413 50 072