Starke Arvid

Starke Arvid

Søppelvogn

Leie av Starke Arvid

Med en avfallsvogn, gjør du det enklere for deg å samle opp restmateriale til gjenvinning. Du får en renere og tryggere arbeidsplass med lavere ulykkesrisiko, samtidig som du effektiviserer arbeidsflyten for de ansatte. Max belastning: 750 kg. Bredde 750mm. Lengde: 1530mm. Høyde: 930mm. Vekt: 67kg. Volum: 400L. Kan fås med lokk

Produktpresentasjon

NB: Info er veiledende. Avvik kan forekomme.