Kobelco SK140SRLC-5

Kobelco SK140SRLC-5

Gravemaskin 15t

Denne maskinen kan gå på HVO 100

Leie av Kobelco SK140SRLC-5

5-generasjonen viderefører dine konkurransefortrinn – Kobelco 100% Japansk

Med denne videreutviklingen av Kobelco SK135SR og SK140SR-3 har våre konstruktører lykkes å forbedre et produkt som allerede var ledende på de fleste områder i sin klasse.

Opprettholdt stabilitet og balanse, førerkomfort med klassens største førerhus der støynivået både for operatør og de som arbeider rundt maskinen ligger på et nivå som ingen andre maskinmerker er i nærheten av. Kobelco har med sin fokus på viktige kundeverdier oppnådd å ytterligere høyne hydraulikkens presisjon, hastighet og styrke ved å kalibrere alle hydraulikk-komponentenes dimensjoner og design mot hverandre som en helhet for å unngå effekttap.

Videreutviklingen av hydraulikk-kretsen har i tillegg bidratt til et meget kjærkommet resultat, ett ytterligere redusert drivstoff-forbruk kontra forgjengeren, hvilket også disse er kjent for med høy ytelse med lavt forbruk.

Redusert forbruk er også et resultat av ni tidig samarbeid med motorprodusenten, Isuzu har utviklet en effektiv miljømotor som tilfredsstiller Euro-4 og våre kunder kan se frem til at Kobelco SK140SR-5 i fra nå vil:

Fortsatt være best på å levere våre kunder den beste totaløkonomi gjennom hele maskinens levetid.

Kobelco gir deg flest produktive dager, minst forbruk og forurensing, best totaløkonomi

Produktpresentasjon

Spesifikasjon
  • Lengde (cm) 750
  • Bredde (cm) 259
  • Høyde (cm) 287
  • Rekkevidde (cm) 834
  • Gravedybde (cm) 480
  • Gravehøyde (cm) 919
  • Motor Diesel Isuzui
  • Egenvekt (kg) 14500

Dokumentasjon