Jonas Gunstad og Lars Hæhre

Rental Group har ansatt CFO

Utleiekonsernet Rental Group har ansatt Jonas Gunstad som CFO. Gunstad har lang erfaring fra bank og finans innen shipping og oljeservice, og ifølge CEO Lars Hæhre i Rental Group, vil Gunstad fylle en svært viktig rolle i selskapet.

– Jonas er åpenbart en tungvekter som blir en nøkkelperson i selskapets videre utvikling. Vi har offensive planer for videre vekst, og for Rental Group blir finansstrategien avgjørende for å nå målene vi har satt oss. I tillegg til å inneha kompetansen vi var ute etter, har Jonas personlige egenskaper som matcher arbeidskulturen i Rental Group, sier Hæhre.

Rental Group driver en meget kapitalintensiv virksomhet og skal være sterkt finansielt drevet. For å være en attraktiv leverandør må selskapet ha en maskinpark som er i front på teknologi og miljø, og gruppen må derfor løpende gjøre tunge investeringer i maskiner og utstyr. Jonas Gunstad mener at det er mange paralleller i de finansielle mekanismene innen shipping og Rental Group sin virksomhet.

– Høy utnyttelse av maskinparken og konkurransedyktig tilgang på kapital er helt sentralt for å tilby fleksible og attraktive løsninger for kundene, samt for lønnsomheten til Rental Group. Jeg er overbevist om at timingen for denne satsingen er meget god, uttaler Gunstad.

Rental Group observerer en klar trend i markedet hvor flere entreprenører går mot å redusere kapitalbindingen i egen maskinpark ved å leie maskiner til sine prosjekter. Rental Group melder om god respons fra markedet etter at satsingen ble kjent i november, og ifølge Gunstad er de allerede i dialog med flere store aktører.

– Fra mitt finansielle ståsted var denne trenden en trigger når jeg valgte å søke nye utfordringer i en ny bransje, og når jeg ser hva gjengen i Rental Group har vist av gjennomføringskraft på så kort tid, er jeg ikke i tvil om at det blir inspirerende, lærerikt og spennende å bidra til videre utvikling av selskapet, avslutter Gunstad.

Gunstad startet i stillingen den 4. januar 2021.