Hopp til innhold
Publisert 10. august 2023 | Sist oppdatert 4. april 2024

Rental Group har inngått samarbeidsavtale med Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg

Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg har inngått en eksklusiv og langsiktig samarbeidsavtale med Rental Group på innleie av tunge anleggsmaskiner. Prosjektsjef Jan Erik Kvarberg i Anlegg Øst Entreprenør er klar på at avtalen vil bidra til økt fleksibilitet, og videre høyere maskinutnyttelse i begge selskaper.

– For oss er Rental Group en komplett leverandør, og avtalen vil gjøre at vi kan kombinere bruk av egen maskinpark med innleie. Samtidig har vi en strategi som går i retning av at andelen innleie vil øke i årene fremover. Det å ha tilgang på moderne utstyr som er tilpasset de behovene vi til enhver tid har i våre prosjekter er en viktig grunn til at vi valgte Rental Group som samarbeidspartner, uttaler Kvarberg.

Daglig leder i Rental Group Machine, Pål Brandvold, er godt fornøyd med avtalen og fremhever bredden i tjenestespekteret og maskinparken som konkurransefortrinn for Rental Group.

– Vi har investert målrettet i anleggsmaskiner som tilfredsstiller kundenes behov for teknologiske løsninger, og ikke minst må vi kunne levere maskiner som oppfyller alle sikkerhets- og miljøkrav. Det å ha et omfattende serviceapparat er også viktig for mange av kundene våre. Dialogen og samarbeidet vi har med Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg er viktig for oss. Dette er selskaper som krever høy profesjonalitet i alle ledd, og sånn sett bidrar til at vi som leverandør må utvikle oss hele veien, sier Brandvold.