Frank Wehus og Pål Høiback

Rental Group med offensiv satsing innenfor digitalisering

Rental Group har engasjert konsulentselskapet Capgemini som partner for å bidra til ytterligere utvikling av selskapets digitale strategi. Ifølge COO i Rental Group, Pål Høiback, har de store ambisjoner innenfor digitalisering.

– Arbeidet vil bidra til viktige løsninger som vil sikre økt kontroll, effektivitet og sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Enkelt forklart handler det om å tilgjengeliggjøre all relevant datafangst fra maskiner og enheter, noe som gir kunder og brukere informasjon i nær sanntid, og som videre bidrar til flere automatiserte prosesser, nye rutiner og positiv adferdsendring. I det store bildet handler digitalisering om å hente ut potensialet i økt lønnsomhet og bærekraft – både for kundene våre og for Rental Group som selskap i en bransje som er i utvikling, sier Høiback.

Rental Group har siden etablering i november 2020 gjort et stort arbeid med å etablere systemer og ny IT-plattform. Selskapets digitaliseringsstrategi er en avgjørende del av forretningsstrategien, hvor Frank Wehus og hans team fra Capgemini er engasjert av Rental Group i utviklingsarbeidet.

– Bygg- og anlegg er en sektor vi i Capgemini har mye erfaring med. Posisjonen og bredden i utstyrsportefølje som Rental Group har, gir dem en unik mulighet til å levere verdiskapende tjenester til sine kunder gjennom digitalisering. Eksempler på noen av de sentrale verdiene for kundene, er innsikt i miljøavtrykk, utnyttelse av maskinpark, og kostnadsbilde. Det vil være med på å gi entreprenørene ett bedre utgangspunkt for beslutninger, sier Frank Wehus, Director Business Development i Capgemini.

Wehus understreker også at både brukere og flere ledd i organisasjonen har vært delaktige gjennom deling av informasjon og erfaringer.

– Dette har resultert i en rekke kundesentrerte initiativer som har til formål å skape et heldigitalt grensesnitt mellom Rental Group og deres kunder. Disse initiativene har blitt prioritert inn i et veikart for de kommende årene og et større team er allerede inne og jobber med realisering av disse, avslutter Wehus.