Hopp til innhold
Publisert 26. april 2021 | Sist oppdatert 26. april 2021

Rental Group melder seg inn i Norsk Utleieforening

Bransjedirektør Yngve Torkildsen i Norsk Utleieforening melder at utleiekonsernet Rental Group, som ble lansert 25. november i fjor, nå blir medlemmer i foreningen.

– Rental Group er en betydelig aktør som primært jobber mot anleggsbransjen. De vil være med å styrke vår posisjon ytterligere, og bidra med viktig kompetanse og erfaring. Norsk Utleieforening arbeider for å fremme en ytterligere profesjonalisering av bransjen der nøkkelbegreper er HMS, klima og miljø, kvalitet, etikk og godt omdømme. I dette arbeidet har vi egne faggrupper som jobber med utvikling av bransjestandarder, samt behandler saker som omhandler viktig rammebetingelser for utleiebransjen. Her vil Rental Group åpenbart bidra positivt, sier Torkildsen i en pressemelding.

Lars Hæhre, CEO i Rental Group, mener at store deler av bygg- og anleggsbransjen er i endring gjennom nye kontraktsformer og mer komplekse prosjekter. For å imøtekomme behovene fremover er han opptatt av at utleiebransjen må jobbe i fellesskap for å bidra til nytenkning og utvikling.

– Som en del av BNL- og NHO-fellesskapet har vi og tro på at Norsk Utleieforening spiller en viktig rolle for utleiebransjen. Vi har tillit til at foreningen ivaretar bransjens felles interesser gjennom å påvirke rammebetingelser som videre fremmer kunnskap og utvikling. Dette arbeidet ønsker vi å delta i sammen med de andre medlemmene. På den måten kan vi bidra i det viktige arbeidet foreningen gjør gjennom dialog med myndigheter, organisasjoner og andre interesseparter, uttaler Lars Hæhre.

Hæhre er åpen på at det har vært en diskusjon om Rental Group har en naturlig plass i foreningen med tanke på at selskapet primært er spisset inn mot anleggsbransjen.

– Mitt inntrykk er at Norsk Utleieforening sine medlemmer i stor grad er rettet mot byggenæringen, mens vi retter oss i all hovedsak mot anleggsbransjen med overvekt av tyngre maskiner og utstyr. Det at vi nå blir med som medlemmer håper jeg blir fruktbart både for oss og de andre medlemmene, sier Hæhre.