Hopp til innhold
Publisert 25. mars 2021 | Sist oppdatert 25. mars 2021

Veidekke fokuserer på kapasitetsutnyttelse i ny avtale om bruk av yrkesbiler

 Veidekke har inngått samarbeidsavtale med Rental Group Mobility om levering av yrkesbiler. Ifølge salgs- og markedssjef i Rental Group Mobility, Cato Karlsen, er fleksible leieperioder og utstyrstilpasning sentrale elementer i avtalen. 

– Vi ser at behovene endrer seg underveis i prosjektene, både for type og antall kjøretøy. For oss er det viktig å kunne levere i takt med det transportbehovet som prosjektene krever. Vi må ha kjøretøy tilgjengelig med nødvendig utstyr som dekker de ulike faggruppene som til enhver tid jobber i prosjektene. God kommunikasjon og oppfølging er essensielt for samarbeidet, sier Cato Karlsen. 

Samarbeidsavtalen omfatter leie av yrkesbiler til alle Veidekkes prosjekter som har behov for tjenestene. Omfanget vil skalere opp etter hvert som nye prosjekter starter. 

– Vi er opptatt av god kapasitetsutnyttelse i alle ledd i prosjektene våre. Fleksibiliteten i avtalen sikrer oss den den riktige mobiliteten til riktig tid, og slår således positivt ut i våre Total Cost of Ownership-beregninger. Når kjøretøyet har gjort sin jobb i prosjektet meldes den ut og vil ikke tynge vår balanse, slik egeneide kjøretøy gjør. Avtalen bidrar også til økt bruk av moderne kjøretøy med tanke på å redusere utslipp og gode sikkerhetsløsninger, uttaler maskinsjef i Veidekke, Tron Walhovd. 

Daglig leder i Rental Group Mobility, Bernt Andre Engøy, har stor tro på at etterspørselen vil øke fremover fra entreprenører som ser verdien av fleksible leieavtaler. 

– Nye samarbeid og flere avtaler vil bidra til at vi som driver virksomhet innenfor yrkesbil-segmentet vil kunne utvide bilflåten. Dette vil gi en selvforsterkende effekt gjennom rask og presis leveringsevne. Forutsigbarhet og høy kvalitet er viktig for alle parter, avslutter Engøy.