Personvernerklæring for kunder

Rental Group As er opptatt av å verne dine personopplysninger. Denne erklæringen beskriver hvordan Rental Group As og underliggende datterselskap behandler og bruker personopplysningene vi mottar fra deg som kunde, samt hvordan du kan kontakte oss dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

Rental Group As mottar og lagrer personopplysninger (for eksempel navn, adresse, e-post, telefonnummer) som du formidler i kontakt med oss eller våre datterselskap. Disse personopplysninger setter Rental Group As i stand til å kunne levere og gi service på maskiner og utstyr til deg som kunde.

Rental Group As lagring av personopplysninger er basert på behovet for å kunne levere våre produkter til deg. Rental Group As lagrer personopplysningene så lenge som nødvendig for å oppnå det formål som opplysningene er innsendt for. Dette innebærer at Rental Group As sletter dine personopplysninger når slike opplysninger ikke lenger er nødvendig.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som din leverandør, behandler vi følgende typer personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon: navn, firma, organisasjonsnummer, e-post, mobil/telefonnummer, betalingsopplysninger og bestillingsopplysninger.

Innhentning av kundeopplysninger skjer blant annet gjennom proff.no, epost og kontaktskjema på nettsiden.

Ved utleie av maskiner og utstyr kan vi utføre kredittsjekker på kunder. Da bruker vi Experian og Bisnode. For at man skal få leie hos Rental Group As må det foreligge en kredittsjekk som er 3 måneder gammel eller nyere. Privatkunder får gjenpartsbrev fra vår leverandør om dette.

GPS sporing: dersom du leier/bruker en maskin fra Rental Group Ekspert, Rental Group Machine, Rental Group Tunnel eller Rental Goup Service så er det installert GPS sporing i denne. GPS systemet heter trackunit og er et sporingssystem. Denne historikken blir lagret i ett år og blir deretter automatisk slettet. 

 

Hvordan lagres disse personopplysninger?

Rental Group As bruker SuperOffice, Onlet, Axapta og SharePoint til å lagre personopplysninger. Data lagres hos Microsoft Azure datacenter i Norge.

 

Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

  • Etterlevelse av avtale/kontraktfestede forpliktelser i kundeavtaler
  • Koordinering av logistikk
  • Kommunikasjon angående logistikk
  • Oppfølging av serviceintervaller på maskiner
  • Oppsøkende salg

 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger på følgende rettslige grunnlag.

Oppfyllelse av kontrakt- nødvendig informasjon for oppfyllelse av kontrakt.

Vi anser at Rental Group har en legitim interesse i å behandle dine persondata for alle formål nevnt over. Vår interesse i å kunne kommunisere relevant informasjon og markedsføring til deg, samt vår interesse i å oppfylle avtalen med deg eller det selskapet du representerer. Rental Group har utført en interesseavveining. Denne interesseavveiningen fastslår at vår legitime interesse i å behandle dine personlige opplysninger for de ovennevnte formål, oppveier interessen for at dine personlige data ikke behandles for disse formålene. Du har alltid rett til å motsette seg denne vurderingen. Du kan lese mer om dine rettigheter nedenfor.

 

Når deler vi dine personopplysninger?

Vi vil kunne dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører og selskaper innen Rental Group As. Det blir inngått databehandleravtale med alle leverandører som behandler personopplysninger på vegne av våre kunder. Rental Group As har databehandleravtale med underliggende datterselskap og behandler data på vegne av disse i sentrale HR, økonomi og styringssystemer.

 

Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Rental Group anvender ulike oppbevaringsperioder for ulike kategorier av dine personopplysninger. Når behandling av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig med hensyn til lov eller de formål som disse ble innhentet for, vil Rental Group slette vedkommende personopplysninger. Rental Group har årlige gjennomganger og sletter regelmessig persondata i samsvar med intern rutine samt relevant lov/forskrift. GPS sporing automatisk blir slettet etter 1 år.

 

Hva er dine rettigheter?

Du kan når som helst be om retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger fra våre registre. Du har rett til å be om begrensninger i bruken av dine personopplysninger (for eksempel dersom du anser opplysningene for å være uriktige) eller avslutning av bruken av dine personopplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Rental Group As står ansvarlig for behandling av dine personopplysninger, og forespørsler om utøvelse av dine rettigheter som angitt ovenfor skal adresseres til:

Rental Group As
Att. Sikkerhetsansvarlig
Fornebuveien 1, 1366 Lysaker
post@rentalgroup.no

Dersom du har en klage vedrørende Rental Group As behandling av dine personopplysninger har du rett til å innrapportere din misnøye til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for Rental Group As behandling av personopplysninger.