Hopp til innhold

Miljøpolicy for Rental Group

Vi i Rental Group forplikter oss til å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte for å minimere vår miljøpåvirkning og bidra til en sunnere planet. Denne miljøpolicyen guider våre handlinger og beslutninger for å oppnå våre miljømål. 

 

 1. Bærekraftig drift:
 • Vi skal kontinuerlig forbedre våre driftsprosesser for å redusere energiforbruket, avfallsgenerering og utslipp. 
 • Vi vil utforske og implementere miljøvennlige teknologier og løsninger for å redusere vår karbonavtrykk. 

 

 1. Grønn transport:
 • Vi oppfordrer ansatte til å bruke miljøvennlige transportmidler som sykling, offentlig transport eller elbiler. 
 • Vi vil investere i en grønn bilpark og støtte initiativer som fremmer elektrisk transport. 

 

 1. Avfallsreduksjon:
 • Vi skal minimere unødvendig emballasje og fremme resirkulering. 
 • Gjennomføre programmer for ansatte for å øke bevisstheten om avfallssortering og resirkulering. 

 

 1. Energieffektivitet:
 • Vi skal implementere energieffektive tiltak for å redusere forbruket av elektrisitet og vann. 
 • Kontinuerlig overvåke og evaluere energibruk for å identifisere muligheter for forbedring. 

 

 1. Partnerskap med leverandører:
 • Velge leverandører og partnere som deler våre miljøverdier. 
 • Oppmuntre leverandører til å implementere bærekraftige praksiser i hele leveransekjeden. 

 

 1. Ansatte-opplæring:
 • Gi regelmessig opplæring til ansatte om bærekraftige praksiser og miljøvennlige initiativer. 
 • Oppmuntre ansatte til å komme med forslag til forbedringer og delta i miljøinitiativer. 

 

 1. Lokalsamfunnsengasjement:
 • Delta i lokale miljøinitiativer og støtte samfunnsprosjekter som fremmer bærekraft og miljøbevissthet. 
 • Være en positiv kraft for endring i lokalsamfunnet ved å være en ansvarlig bedriftsborger. 

 

 1. Kontinuerlig forbedring:
 • Gjennomgå og oppdatere denne miljøpolicyen regelmessig for å sikre at den fortsetter å oppfylle våre mål og forpliktelser. 
 • Sette målbare miljømål og spore vår fremgang mot å oppnå dem. 

 

Vi forplikter oss til å være en ansvarlig aktør og håper at våre miljøinnsatser vil inspirere andre til å følge etter. Sammen kan vi skape en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid.