Hopp til innhold

HMS Policy for Rental Group

Rental Group forplikter seg til å skape og opprettholde et arbeidsmiljø som fremmer helse, sikkerhet og miljøbevissthet for alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Vi erkjenner at HMS er en integrert del av vår forretningsdrift og forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter samtidig som vi jobber aktivt for å forhindre ulykker og redusere vår miljøpåvirkning.

Rental Group jobber kontinuerlig med at sikkerheten for våre ansatte er førsteprioritet. Vi har en nullvisjon på skader og ulykker. Rental Group har satt målrettede tiltak for risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring.

 

Tiltak for å oppnå målet: 

  1. Implementering av risikovurderinger: Gjennomfør grundige risikovurderinger for alle aspekter av virksomheten for å identifisere og adressere potensielle farer og risikofaktorer. 
  1. Økt opplæring og bevissthet: Tilby regelmessig opplæring for ansatte angående sikkerhetsprosedyrer, nødsituasjoner og forebyggende tiltak. Fremme en sikkerhetskultur ved å øke bevisstheten om viktigheten av HMS i hele organisasjonen. 
  1. Implementering av forebyggende tiltak: Innføre konkrete tiltak for å redusere risikoen for ulykker og sikkerhetshendelser. Dette kan inkludere implementering av bedre ergonomiske forhold, bruk av personlig verneutstyr (PVU), og vedlikehold av utstyr i samsvar med sikkerhetsstandarder. 
  1. Sikkerhetsinspeksjoner og rapportering: Øke frekvensen av sikkerhetsinspeksjoner på arbeidsplasser og utstyr. Implementere en systematisk rapporteringsprosess for å identifisere potensielle sikkerhetsproblemer og rette opp i dem raskt. 
  1. Kontinuerlig måling og forbedring: Etablere nøkkeltall for HMS-ytelse og rapportere regelmessig om disse til ledelsen. Bruk dataene til å identifisere trender, forbedringsområder og implementere tiltak for kontinuerlig forbedring. 

Dette HMS-målet tar sikte på å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte i Rental Group og demonstrerer organisasjonens forpliktelse til å opprettholde høye standarder for helse, miljø og sikkerhet.